– EN KONTANTHJÆLPMODTAGERS BEKENDELSER

Viser: 1 - 1 of 1 RESULTATER
CITATER Politik

Citat: Zygmunt Bauman

Citat af Zigmunt Bauman: "The risk of the Holocaust is not that it will be forgotten, but that it will be embalmed and surrounded by monuments and used to absolve all future sins." Originalfoto og -illustration: pixabay.com. Citatcollage: Maria Busch

“The risk of the Holocaust is not that it will be forgotten, but that it will be embalmed and surrounded by monuments and used to absolve all future sins.”

Zygmunt Bauman (1925-2017) var en polsk sociolog og filosof, der grundet sin politiske overbevisning blev tvunget til at forlade Polen. Han var bosat i England fra 1971 til sin død. Bauman anses for at være en af verdens mest fremtrædende socialteoretikere.

Hans arbejde, der er meget omfattende, omhandler især moderniteten – herunder Holocaust. Det er Baumans tese, at Holocaust er et resultat af moderniteten og ikke en afvigelse eller undtagelse fra denne. Det er de underliggende strukturer i det moderne samfund – herunder især den bureaukratiske rationalitet – der muliggjorde Holocaust. I hans nok vigtigste værk Modernity and the Holocaust fra 1989 (Modernitet og Holocaust, 1994) tager Bauman livtag med denne tese.

Som det fremgår af citatet, var det ikke Baumans frygt, at Holocaust blev glemt, men snarere, at vi begræder den som en historisk parentes i vores ellers civiliserede samfund, uden at have lært, hvad der muliggjorde den og stadig muliggør den. At vi bruger Holocaust til at negligere hændelser, der udspringer af de samme underliggende strukturer. At vi tabuiserer identificeringen af disse strukturer. Baumans frygt var velbegrundet. For det er nøjagtigt, hvad der er sket. I min artikel Det omvendte nazikort, POV, 24. juli 2017 forsøger jeg at indkredse dette fænomen.

Bauman er indiskutabelt min foretrukne teoretiker. Hans værker er en stadig kilde til min forståelse af årsagsammenhænge i det moderne/postmoderne samfund.

Mere om Bauman og hans værker

Forslag til artikler:
Øjvind Larsen: Vejen fra Auschwitz | Information | 21. november 2002

Nikoline Vestergaard: En af sociologiens kæmper er død: Bauman, de svages fortaler | dr.dk | 9. januar 2017

Andre citater af Bauman:
Om grådighed
Om forbrugerisme
Om det gode samfund
Om alternativ til kapitalismen
Om ondskabens banalitet
Om socialismen