Illustration til blogindlægget: "Retfærdiggørelse af ekstrem ulighed" om artiklen "Thomas Piketty: De rige bilder dig ind, at de er til stor nytte", Information, 4. august 2017. Illustrationen er ikke den originale artikelillustration. Illustration: pixabay.com
beprettyplease | 4. august 2014 |

Den fremragende artikel Thomas Piketty: De rige bilder dig ind, at de er til stor nytte fra Information, 4. august 2014, handler om den franske økonom Thomas Piketty og hans bog “Capital in the Twenty-First Century”:

De riges accellererende rigdom og den omfattende beslaglæggelsen af fællesskabets værdier understøttes af vores landes siddende regeringer.

For at legitimere den stigende ulighed, er de rige/regeringerne nødt til at komme med nogle begrundelser for, hvorfor det er “fornuftigt, rimeligt og endda nødvendigt”. De har brug for det, Piketty kalder “et retfærdiggørelsesapparat”.

Piketty tilbageviser de argumenter, som retfærdiggørelsesapparatet gør brug af, hvilket har gjort ham til en forhadt person i neoliberale kredse.