Citat af Zygmunt Bauman om ondskabens banalitet: "Alas, you don't need monsters for monstrous deeds to be accomplished." Originalfoto: pixabay.com. Citatillustration: Maria Busch

“Alas, you don’t need monsters for monstrous deeds to be accomplished.”

Zygmunt Bauman (1925-2017) var en polsk sociolog og filosof, der grundet sin politiske overbevisning blev tvunget til at forlade Polen. Han var bosat i England fra 1971 til sin død. Bauman anses for at være en af verdens mest fremtrædende socialteoretikere.

Hans arbejde, der er meget omfattende, omhandler især moderniteten – herunder Holocaust. Det er Baumans tese, at Holocaust er et resultat af moderniteten og ikke en afvigelse eller undtagelse fra denne. Det er de underliggende strukturer i det moderne samfund – herunder især den bureaukratiske rationalitet – der muliggjorde Holocaust. I hans nok vigtigste værk Modernity and the Holocaust fra 1989 (Modernitet og Holocaust, 1994) tager Bauman livtag med denne tese.

Som det fremgår af citatet, argumenterer Zygmunt Bauman, som den tysk-amerikanske filosof og politolog, Hannah Arendt (der står bag begrebet ‘ondskabens banalitet’), at det ikke er ondskab, der gør de umenneskelige handlinger mulige, men den rationelle organisering – statsbureaukratiet. Du kan læse lidt mere om dette i min artikel: Når undertrykkelse virker logisk, fornuftigt og velbegrundet, POV, 29. juni 2017.

Bauman er indiskutabelt min foretrukne teoretiker. Hans værker er en stadig kilde til min forståelse af årsagsammenhænge i det moderne/postmoderne samfund.

Mere om Bauman og hans værker

Forslag til artikler:
Øjvind Larsen: Vejen fra Auschwitz | Information | 21. november 2002

Nikoline Vestergaard: En af sociologiens kæmper er død: Bauman, de svages fortaler | dr.dk | 9. januar 2017

Andre citater af Bauman:
Om grådighed
Om forbrugerisme
Om det gode samfund
Om alternativ til kapitalismen
Om socialismen
Om Holocaust