Citat af Virginia Woolf: "Truth had run through my fingers. Every drop had escaped." Originalfotos: pixabay.com. Citatcollage: Maria Busch

“Truth had run through my fingers. Every drop had escaped.”

Virginia Woolf (1882-1941) var en engelsk modernistisk forfatter og feminist, der var foregangskvinde i brugen af fortælleteknikken stream of consciousness. Hendes måske bedst kendte værker er romanerne “Mrs Dalloway” (1925) – på dansk “Mrs Dalloway” (1945); “To the Lighthouse” (1927) – på dansk “Til fyret” (1982); “Orlando – A Biography” (1928) – på dansk “Orlando – En biografi” (1962) og essayet A Room of One’s Own” (1929) – på dansk “Eget værelse” (1973) og i nyoversættelse “Sit eget værelse” (2013).

Forslag til artikel:
Så stor forskel en hale gør | Atlas Magasin | 3. oktober 2013

Flere Virginia Woolf citater:
Frigørelse
“I feel all shadows…”