Citat af Svend Brinkmann. Originalillustrationer: pixabay.com. Fotocollage: Maria Busch
Citat af Svend Brinkmann: "Friheden og pligten er hinandens forudsætninger. Der kan ikke være egentlig frihed uden pligt til at passe på de omstændigheder, der gør friheden mulig. Og der kan heller ikke være pligt til at gøre noget, som man ikke har frihed til at gøre." Originalillustrationer: pixabay.com. Citatcollage: Maria Busch“Friheden og pligten er hinandens forudsætninger. Der kan ikke være egentlig frihed uden pligt til at passe på de omstændigheder, der gør friheden mulig. Og der kan heller ikke være pligt til at gøre noget, som man ikke har frihed til at gøre.”

Jeg var én af de mange, der med stor iver og sult kastede mig over Svend Brinkmanns bøger, der var velkomne som vand i ørkenen.

Alt for længe havde teknokraterne haft frit spil til at bilde os ind, at mennesket blot er et instrument til økonomisk vækst og at lykke var noget, man skabte selv ved at kigge indad.

Han mindede os om, at mennesker er uadskilligt forbundne til hinanden. At vi derfor har et moralsk ansvar for hinanden og for vores egne handlinger. At der er nogle principper, vi bør stå fast på, nogle ståsteder, der giver vores liv mening og værdi i det fællesskab, der er en forudsætning for vores eksistens og væren.

Jeg er ikke enig med Svend Brinkmann i alle hans argumentationer og slutninger, men overordnet er jeg en stor fan – og så er jeg vild med hans humor.