Dagens citat – Søren Kierkegaard: "At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv." Originalfoto: pixabay.com. Citatillustration: Maria Busch

“At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv.”

Søren Kierkegaard (1813-1855) er måske nok den mest (aner)kendte danske filosof og teolog. Selv om han døde ganske ung, nåede han alligevel at forfatte en lang række værker, der selv den dag i dag giver anledning til fortsatte fortolkninger og analyser.

Forslag til artikel:
Søren Kierkegaard, Kristeligt Dagblad