Citat af Simone de Beauvoir: "One's life has value so long as one attributes value to the life of others; by means of love, friendship, indignation and compassion." Originalfoto: pixabay.com. Citatillustration: Maria Busch

“One’s life has value so long as one attributes value to the life of others; by means of love, friendship, indignation and compassion.”

Simone de Beauvoir (1908-86) var en fransk eksistentialistisk forfatter, filosof og feminist, der havde et livslangt kærlighedsforhold til Jean-Paul Sartre.