Dagens citat – Karl Marx: "De undertrykte får med nogle få års mellemrum lov til at vælge, hvem fra den undertrykkende klasse, der skal repræsentere og undertrykke dem". Originalfoto: en.wikipedia.org. Signatur: commonswikimedia.org. Citatillustration: Maria Busch

“De undertrykte får med nogle få års mellemrum lov til at vælge, hvem fra den undertrykkende klasse, der skal repræsentere og undertrykke dem.”

Karl Heinrich Marx (1818-1883) blev født i Tyskland af velstående forældre. Marx blev tidligt interesseret i politik, filosofi og sociologi. Hans indflydelse på samfundsudviklingen i mange lande og teorierne inden for hans forskningsområder er kollosal.

På grund af sit arbejde blev Marx tvunget i eksil og bosatte sig i England, hvor han opholdt sig til sin død. Tiden i England var præget af stor fattigdom og elendighed. I løbet af nogle få år mistede han to børn til sult og et til tuberkulose. Marx og hans kone Jenny fik syv børn sammen, men kun tre overlevede barndomsårene. Da hans elskede Jenny døde i december 1881 og hans datter af samme navn døde januar 1883, sank Karl Marx ind i en dyb depression og døde marts 1883.

Originalfoto: en.wikipedia.org
Signatur: commons.wikimedia.org
Citatillustration: Maria Busch