Citat af K.E. Løgstrup: "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd." Originalfoto: pixabay.com. Citatillustration: Maria Busch

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.”

K.E. Løgstrup (Knud Ejler Løgstrup) (1905-1981) var en dansk teolog og fænomenologisk filosof.