Citat af Hannah Arendt: “Before mass leaders seize the power to fit reality to their lies, their propaganda is marked by its extreme contempt for facts as such, for in their opinion fact depends entirely on the power of man who can fabricate it.” Originalillustrationer: pixabay.com og commons.wikimedia.org. Citatcollage: Maria Busch
“Before mass leaders seize the power to fit reality to their lies, their propaganda is marked by its extreme contempt for facts as such, for in their opinion fact depends entirely on the power of man who can fabricate it.”

Hannah (egl. Johanna) Arendt (1906-1975) var en tysk-amerikansk filosof og politolog, der betegnede sig selv som politisk teoretiker.

Hun analyserede bl.a. totalitarismen i den moderne stat. Selv om udgangspunktet var kommunismen og nazismen, er Arendts teori desværre meget aktuel i dag, når man skal forstå og identificere de strukturer i den moderne stat, der muliggør systematisk forfølgelse af bestemte befolkningsgrupper.

I forbindelse med sit arbejde om den nazistiske krigsforbryder Adolf Eichmann (Eichmann in Jerusalem – On the Banality of Evil) udarbejdede Arendt en tese om “ondskabens banalitet”. Eichmann udførte ikke nødvendigvis sine grusomheder, fordi han var ond, men fordi systemets indre rationalitet muliggjorde det. Han søgte blot at udføre sit arbejde som statsansat. Hans forbrydelse var således ikke ondskab, men ligegyldighed og ansvarsfralæggelse. Hans synd var manglende moralsk stillingtagen og samvittighed.

Det er altså i Arendts optik ikke en undskyldning, at man blot handlede efter ordrer. Som Lasse Lavrsen skriver: “Men det fjerner ikke ansvaret fra mennesket. Tværtimod påhviler der mennesket et enormt ansvar og en moralsk pligt til konstant at tænke over den situation og det system, man befinder sig i. Derfor er der også en eksistentialistisk undertone i Hannah Arendts teorier, fordi hun påpeger, at man har friheden til at sige nej. Det er et menneske, der ikke vil vedkende sig sin menneskelige frihed til at tænke selv og derigennem ikke vedkende sig sit moralske ansvar.” (“Funktionærens ondskab”, Dagbladet Information, Moderne Tider, 18. oktober 2008).

Arendt anses for at være en af de væsentligste politiske filosoffer i den 20. århundrede.

Originalillustrationer: pixabay.com og commons.wikimedia.org.
Citatcollage: Maria Busch