Citat af Friedrich Nietzsche: "Det ene menneske er samvittighed for det andet; og det er navnlig vigtigt, når den anden ellers ingen har." Originalfoto: pixabay. Citatillustration: Maria Busch

“Det ene menneske er samvittighed for det andet; og det er navnlig vigtigt, når den anden ellers ingen har.”

Friedrich Nietzsche (1844-1900) var en inflydelsesrig tyske filolog og filosof, der især har sat sine fingreaftryk på eksistentialismen og postmodernismen.

Mere om Nietzsche og hans værker