Citat af Albert Einstein: “Life isn't worth living, unless it is lived for someone else.” Originalfoto: pixabay.com Citatillustration: Maria Busch

“Life isn’t worth living, unless it is lived for someone else.”

Albert Einstein (1879-1955) var en tysk teoretisk fysiker, matematiker og socialist, der anses for at være en af de mest betydningsfulde videnskabsmænd i det 20. århundrede. I 1921 vandt han Nobelprisen i fysik.

Albert Einstein – om hans liv og fysik-teorier

Albert Einstein biografi

Citat om uendelighed
Citat om det der tæller og tælles