– en kontanthjælpsmodtagers bekendelser

Illustration til blogindlægget: "Du har et valg og derfor et ansvar" af Maria Busch. Illustration: pixabay.com
BLOGINDLÆG Politik

Du har et valg og derfor et ansvar

beprettyplease | 12. november 2018 | “Man gik på fagforeningsunderstøttelse, krisehjælp og lånekontor og følte bittert og ubarmhjertigt hvilke fornedrelsens år det var i sin ungdoms ”vår”, romantikkens dyrkere så ofte lovsang. Det var ikke veldædig godgørenhed og almisser man ønskede, men arbejde, først og sidst arbejde! Var hænderne ledige, …

Foto til debatindlægget: "Et forsvar for familielægen" af Maria Busch, publiceret på POV 3. juli 2028. Fotoet er ikke det originale artikelfoto. Foto: pixabay.com
ARTIKLER Modmagt

Debat: Et forsvar for familielægen | POV

”Som borger og patient ønsker jeg at komme med et forsvar for familielægen. Den årelange detailstyring, de stigende dokumentationskrav og det økonomiske pres, som de praktiserende læger har været/er udsat for, er i overhængende fare for at gøre familielægen til et fjernt minde.” Det skriver Maria Busch i dette debatindlæg, …

Foto til artiklen: "I have become – comfortably numb" af Maria Busch, publiceret på POV, 24. maj 2017. Fotoet er ikke det originale artikelfoto. Foto: pixabay.com
ARTIKLER Kontanthjælpsland Politik

I have become – comfortably numb | POV

“Jeg følte det, som om, jeg imploderede. Alle mine forhåbninger, mit hårde arbejde og min indædte vilje til at skjule mine psykiske sår var blevet gjort til skamme. Åh nej, det havde intet at gøre med min indsats. Jeg var en utrolig dygtig, klog og rar kvinde, der havde løst alle mine arbejdsopgaver til ug…

I have become – comfortably numb | POV | 24. maj 2017

Fotoet er ikke det originale artikelfoto.
Foto: pixabay.com
BLOGINDLÆG Modmagt

Ingen kvindekamp uden klassekamp, ingen klassekamp uden kvindekamp

beprettyplease | 8. marts 2017 |

Det er i dag 107 år siden, at en gruppe danske kvinder på et stort møde på Jagtvejen 69 – det nu ryddede Ungdomshus – beslutter, at der hvert år i alle lande skal afholdes en kvindedag, hvis formål er at sætte fokus på kvindernes manglende ligestilling. Fra resolutionen fremgår det, at

“I forståelse med proletariatets klassebevidste politiske og faglige organisationer i hvert land arrangerer de socialistiske kvinder i alle lande hvert år en kvindedag, som i første række skal bruges som agitation for kvindevalgretten. Kravet må belyses i sin sammenhæng med den socialistiske opfattelse af hele kvindespørgsmålet. Kvindedagen skal have international karakter og må forberedes omhyggeligt.”
Kilde: Kvinfo

Et af bevægelsens vigtigste erklærede mål er at opnå stemmeret. Dette sker som bekendt i Danmark 5 år senere, i 1915 – hele sytten år efter det land, hvor kvinder først fik stemmeret, nemlig New Zealand. Vi skal helt op til 1984 før alle kvinder i Europa har stemmeret. Den dag i dag, findes der stadig lande, hvor kvinder ikke har stemmeret.

Selv om stemmeret uomtvisteligt er uhyre vigtigt i ligestillingskampen, oplever kvinder, der har stemmeret, hvor langt der er fra formel ligestilling til faktisk ligestilling. I Danmark er der i visse kredse en tendens til at anse os selv for at være yderst demokratiske og civiliserede. Vores selvbillede er, at fordi danske kvinder og pigebørn ikke bliver handlet, ikke udsættes for tvangsægteskaber og for uofficielt legaliseret psykisk og fysisk vold, ikke bliver omskåret, fordi de har samme adgang til uddannelse og job og er sikret de samme juridiske rettigheder som mænd, så er kvindeundertrykkelse og sexisme noget, der hører de “uciviliserede” lande til.

Når talen falder på ligestilling, forsøger disse mennesker at henvise til netop de lande, hvor kvinder udsættes for en mere konkret undertrykkelse (i modsætning til den ofte mere subtile undertrykkelse, der finder sted i Danmark) i et forsøg på at gøre det illegitimt at kæmpe for ligestilling i Danmark. Andre grupperinger – her inden for det feministiske miljø, forsøger at gøre sig til dommer over, hvem der må udtale sig om transkønnede, lesbiske, kvinder med anden kulturel baggrund end dansk, kvinder fra lande med anden kulturel baggrund end dansk, kvinder med en anden hudfarve end “hvid” osv. osv. ud fra devisen om, at privilegieblinde, hvide, danske kvinder i sagens natur ikke har nogen ret til at udtale sig om noget, de ikke selv er. Og så er der selvfølgelig alle de mænd, der især på de sociale medier i voldsomme og unuancerede vendinger fortæller kvinder, der forsøger at sætte fokus på den manglende ligestilling samt sexisme, der ligger dybt integreret i vores kultur, at vi skal lukke en vis legemsdel, fordi kvinder har det bedre end mænd, fordi kvinder i andre (læs muslimske) lande er de eneste, der virkeligt bliver undertrykt.

Alle disse aktører er dybt skadelige for kvindekampen. At der er nogen, der tror, at de skal agere selvbestaltede censorer, når danske kvinder forsøger at kæmpe for et mere ligeværdigt samfund, er blot en fortsættelse at den bestående struktur, hvor nogle mennesker anser sig selv for at have privilegier, der ikke skal udbredes til andre. Hvis vi ikke forstår, at der aldrig kan blive nogen kvindekamp uden klassekamp og aldrig nogen klassekamp uden kvindekamp, bliver vejen til faktisk ligestilling ikke blot meget lang, den fortaber sig i horisonten.

Kære feminister – kvinder som mænd, i alle størrelser, former og farver – god Kvindernes Internationale Kampdag!

Illustration til artiklen: "Stemmer fra Underdanmark 5: En jobkonsulent, en fugleedderkop og kunsten at stå i kø" af Maria Busch, publiceret på POV, 15. september 2016. Illustrationen er ikke den originale artikelillustration. Illustration: pixabay.com
ARTIKLER Kontanthjælpsland

Stemmer fra Underdanmark 5: En jobkonsulent, en fugleedderkop og kunsten at stå i kø | POV

Kontanthjælpsreformen og reglerne om integrationsydelse har gjort en i forvejen hård dagligdag hårdere for en lang række udsatte danskere og deres børn. Desuden har den politiske kurs over for mennesker på overførselsindkomster sammen med fortællingerne om Dovne Robert og Fattigkarina skabt et debatklima, hvor de mennesker, det hele handler om, …

Citat af John Lanchester: "Rising inequality is not a law of nature - it's not even a law of economics. It is a consequence of political and economic arrangements, and those arrangements can be changed." Originalfoto: pexels.com. Citatillustration: Maria Busch
CITATER Fattigdom Politik

Dagens citat: John Lanchester

“Rising inequality is not a law of nature – it’s not even a law of economics. It is a consequence of political and economic arrangements, and those arrangements can be changed.” John Lanchester (1962-) er en britisk journalist og prisvindende forfatter. Hans dystopiske roman The Wall udkommer marts 2019.

CITATER Politik

Dagens citat: Elbert Hubbard

Dagens citat – Elbert Hubbard: “En konservativ er et menneske, der er for fej til at kæmpe og for tyk til at stikke af.” Originalillustration: pixabay.com. Citatillustration: Maria Busch

“En konservativ er et menneske, der er for fej til at kæmpe og for tyk til at stikke af.”

Elbert Hubbard (1856-1915) var en amerikansk forfatter, filosof og forlægger, der beskrev sig selv som anarkist og socialist, men måske i virkeligheden var en socialt bevidst liberal, der var fortaler for social, økonomisk, politisk, mental og åndelig frihed samt ligestilling mellem kønnene. Hans anden hustru, Alice Moore Hubbard, var erklæret feminist og forkæmper for kvinders stemmeret.

I 1915 gik Elbert Hubbard ombord det britisk passagerskib RMS Lusitania med sin hustru Alice. Ud for den irske kyst blev skibet torpederet af en tysk ubåd og sank. 1198 passager omkom, heribland Elbert Hubbard og hans hustru.

CITATER Filosofi Samfund

Dagens citat: Dalai Lama (egl. Lhamo Thondup, senere kaldet Tenzin Gyatso)

Citat af Dalai Lama: "Love and compassion are necessities, not luxuries. Without hem humanity cannot survive." Originalillustration: pixabay.com. Citatillustration: Maria Busch

“Love and compassion are necessities, not luxuries. Without hem humanity cannot survive.”

Dalai Lama er titlen på den tibetanske buddhismes overhoved. Oversat betyder Dalai Lama visdommens ocean. Den nuværende Dalai Lama (egl. Lhamo Thondup, senere kaldet Tenzin Gyatso), der er født i 1935, er den 14. i rækken.

Han har levet i eksil i Indien siden 1959. Da han flygtede, blev han fulgt af 100.000 tibetanere. Dalai Lama modtog Nobels Fredspris i 1989.

CITATER Filosofi Samfund

Dagens citat: Hannah Arendt

Dagens citat – Hannah Arendt: “Totalitarianism in power invariably replaces all first-rate talents, regardless of their sympathies, with those crackpots and fools whose lack of intelligence and creativity is still the best guarantee of their loyalty.” Originalillustration: pixabay.com. Illustrationscollage: Maria Busch

“Totalitarianism in power invariably replaces all first-rate talents, regardless of their sympathies, with those crackpots and fools whose lack of intelligence and creativity is still the best guarantee of their loyalty.”

Hannah Arendt (1906-1975) var en tysk-amerikanske filosof og politolog, der især beskæftigede sig med oprindelsen af de totalitære systemer nazismen og kommunismen.

Disse værker er oversat til dansk:
Menneskets Vilkår
Det totalitære samfundssystems oprindelse I-III
Om vold, tænkning og moral
Om revolution
Eksistens og religion
Eichmann i Jerusalem. En rapport om ondskabens banalitet

Forslag til artikel:
Hannah Arendt: En moderne tænker mellem Augustin og Heidegger, Kristeligt Dagblad, 24. januar 2013

CITATER Litteratur Menneske

Dagens citat: George Orwell (egl. Eric Arthur Blair)

Dagens citat – George Orwell: “If you can feel that staying human is worth while, even when it can't have any result whatever, you've beaten them.” Originalillustrationer: pixabay.com. Citatcollage: Maria Busch

“If you can feel that staying human is worth while, even when it can’t have any result whatever, you’ve beaten them.”
Forfatterskab

George Orwell (psynonom) egentlig Eric Arthur Blair (1903-1950) var en engelsk forfatter og journalist, der nok især er kendt for to af sine romaner: den satiriske og anti-Stalinistiske allegori “Kammerat Napoleon” (“Animal Farm”) fra 1945 og den dystopiske roman “1984” (“Nineteen eigthy-four”) fra 1949 om en nær-fremtidig (!) totalitær stat, der overvåger og undertrykker borgerne og lidt efter lidt fratager individet alle dets rettigheder.

Den spanske borgerkrig

I december 1936 tog Blair til Spanien for at kæmpe i Den Internationale Brigade (på Republikanerne side) i den spanske borgerkrig mod fascisterne/nationalisterne (Franco og Co.). Han blev alvorligt såret af en snigskytte og var tæt på at dø.

Politisk overbevisning

Orwell var dedikeret anti-fascist og siden også anti-Stalinist. Han tilhørte den yderste venstrefløj hele livet.
“Every line of serious work that I have written since 1936 has been written, directly or indirectly, against totalitarianism and for democratic Socialism, as I understand it.”

Sproget

Orwell har influeret det engelske sprog (måske endda det vestlige?) fx med vendinger som: Big brother is watching you (1984), og Alle dyr er lige, men nogle dyr er mere lige end andre (“Kammerat Napoleon”) samt ord som tankepoliti (“1984”).

At noget er ‘orwellsk’ hentyder generelt til enhver form for totalitær undertrykkelse og specifik til en statsmagts brug af eufemistisk og misvisende sprogbrug.

For en ord-nørd er der meget guld at finde i Orwells univers. Han vidste, at sprog er magt.

Orwell døde af tuberkulose 46 år gammel.

Citatet

Citatet er fra Winston Smith, der er hovedpersonen i romanen “1984”. Desværre kan Winston ikke modstå den tortur, han udsættes for og svigter til sidst både sig selv og sin hemmelige kæreste Julia. Som torturbødlen O’Brien forudsiger: »Aldrig mere vil du kunne nære normale, menneskelige følelser. Aldrig mere vil du kunne føle kærlighed eller venskab eller livsglæde eller nysgerrighed eller mod eller tilfredshed. Du vil være hul. Vi klemmer dig fuldstændig tom og fylder dig med vore tanker og ideer.”